NRRL Sambandstjenesten deltar på Barens Rescue 2013

Barens Res LA3T2smlNRRL sambandstjenesten ved LA9CKA Tom Rune melder:

Øvelse Barents Rescue er en rednings- og samarbeidsøvelse som arrangeres annenhvert år, og ansvaret for gjennomføringen går på rundgang mellom de fire landene. Norge er arrangør og øvelsen planlegges av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB).

Et stort og ødeleggende skred i Lyngen i Troms er utgangspunktet for scenarioet, når DSB inviterer til øvelse Barents Rescue 2013. Redningsmannskaper fra Sverige, Finland, Russland og Norge deltar.

Øvelse Barents Rescue er en rednings- og samarbeidsøvelse som arrangeres annenhvert år, og ansvaret for gjennomføringen går på rundgang mellom de fire landene.
Norge er arrangør og øvelsen planlegges av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB). Et stort og ødeleggende skred i Lyngen i Troms er utgangspunktet for scenarioet, når DSB inviterer til øvelse Barents Rescue 2013. Redningsmannskaper fra Sverige, Finland, Russland og Norge deltar.

Øvelsen involverer organisasjoner og etater som vil bli involvert i kriseledelse og innsats ved større redningsoperasjoner i Barentsregionen. Viktige øvingsmomenter er kommunikasjon og
samarbeid mellom nasjonene, varslingsrutiner og tilgjengelighet av redningsressurser.

http://www.dsb.no/en/Ansvarsomrader/Internasjonalt/Aktuelt/Barents-Rescue-2013/

http://www.storfjord.kommune.no/ovelse-barents-rescue-2013.5272736-102429.html

Øvelsen avvikles i perioden 18. til 19. september, NRRL Sambandstjenesten er også involvert med ca 25mann.

Sambandstjenesten skal levere noe link samband, støttesamband og en Amatør-TV(ATV) produksjon som steames på internett, den skal bla benyttes i KO, ansvarlige direktorat i Norden m.f.

TV sendingene kan ses på følgende link:  www.justin.tv/la3t_tv

Sambandsoppsett NRRL
Skisse som viser noe av sambandet som settes opp for de ulike øvelses senarioene.  Det er ikke alle elementer av sambandet som er skissert, som blir en del av øvelses momentet.

Barens Res LA3T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Amatør TV oppsettet under Barens Rescue
TV produksjonen er også omfattende og de fleste mikrobølgebånd skal benyttes under avviklingen av TV produksjonen fra de ulike øvelses senarioene.
Man sender også lyd fra området, lyd fra samband vil også mixes inn.

Hele TV produsjonen streames på nett .
Barens Res LA3T2 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss