Justisministeren på Golsfjellet

nrrl-logo-original-litenNRRL sambandstjeneste møtte tirsdag justisminister Anders Anundsen i forbindelse med FORF sin presentasjon av de frivillige i redningstjenesten.

Presentasjonen ble gjennomført i området rundt Røde kors informasjonssentral på ved Storefjell på Golsfjellet. www.nettavisen.no var tilstede og har laget en god reportasje i sitt påskemagasin Påske-TV.

 

LA1SP og justisministeren DSC 0649 liten

NRRL sambandstjeneste møtte tirsdag justisminister Anders Anundsen i forbindelse med FORF sin presentasjon av de frivillige i redningstjenesten. Presentasjonen ble gjennomført i området rundt Røde kors informasjonssentral på ved Storefjell på Golsfjellet . Nettavisen var tilstede og har laget en god reportasje i sitt påskemagasin Påske-TV, http://www.nettavisen.no/nyheter/paske-tv-i-nettavisen/5188287.html .

Utdraget som viser presentasjonen av sambandstjensten finner du nå også her: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xa6_9jTuZRI#t=519 

FORF Storefjell CR 720 

"FORF-familien" samlet på Storefjell

NRRL hadde satt opp en portabel Winlink-stasjon som utvekslet flere meldinger med Hovedredningssentralen for Sør Norge under arrangementet. LA1SP Hans Peter holdt en lengre presentasjon av de mulighetene som radiobasert e-post, Winlink gir ved bortfall av annen infrastruktur. I tillegg ble det demonstrert APRS sporing ved redningsaksjoner En meget engasjert minister understreket de frivilliges betydning i den norske redningstjenesten og var imponert over radioamatørenes muligheter i nødsamband.

I og med at justisministeren også er beredskapsministrer var det gledelig at han også uttrykte engasjement for de løsninger for alternative samband som NRRL kan tilby ved større hendelser. Han lovet å informere de rette myndigheter om betydningen av de frivilliges innsats og påpekte at de frivilliges kompetanse og kapasitet burde utnyttes i enda større grad ved redningsakjoner og større hendelser. Totalt stilte NRRL med 5 operatører. Foruten LA1SP Hans Peter, deltok også LA2KSA Lars Peter, LB1HG Tom, LB1JG Arnfinn og LA4PGA Trond. Spesielt gledelig, er det at NRRL sambandstjeneste har bra rekruttering. Fra de siste kursene som har blitt arrangert i Oslo, har det meldt seg flere nye til sambandstjenesten. Det betyr at deltakelse i samfunnsnyttig sambandstjeneste også kan ha betydning for rekruttering av nye amatører.

LB1HG og LB1JG på Storefjell 720

 

LB1JG Arnfinn og LB1HG Tom i "schacken" på Golsfjellet. Med oppsettet på bilde, hadde sambandstjenesten sporingstjenete og videresending til internett, kommunikasjon med NAK flytjeneste via e-post, kommunikasjon med Hovedredningssentralen på Winlink og manuell meldingstjeneste videre til arrangementsledelsen.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss