NRRL nødsamband aktivert 10. juni

nrrl_samb_150_copyI forbindelse med flom- og ras- problemene i Oppland/Hedemark, samt at Telenor fra Fredag ettermiddag har betydelige problemer med mobiltelefonnettet i Norge har Hoved-redningssentralen for Sør Norge bedt om assistanse fra NRRL samband.

Det er i første omgang satt opp samband mellom HRS i Sør-Norge v/ Jærgruppen, via Follo og til Lillehammer.
Repeatere i Oslo og Mjøsområdet ble satt i sambands-mode.  

Hendelsen startet fredag 10.juni med problemer i mobilnettet hos Telenor. NRRL ble kontaktet av Hovedredningssentralen(HRS) på Sola fredag rundt klokken 15:00 med anmodning om å etablere et sambandsnett
uavhengig av offentlig infrastruktur i Sør-Norge. Utgangspunktet for anmodningen var stor ustabilitet og stor fare for bortfall av kommunikasjon samband mellom HRS og berørt flomområde. I praksis samband mellom HRS og Politidistriktet i Lillehammer (LRS Gudbrandsdalen).

Les mer …

NRRL’s Sporingstjeneste deltar under oljevernøvelse i Breivikfjorden, Hasvik

Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) i Vest-Finnmark arrangerer oljevernøvelse i Hasvik kommune tirsdag 7. juni 2011.

NRRL deltar også der man leverer sporingstjeneste.

Hensikten med øvelsen er å verifisere at planer for oljevernberedskap ved boringer tilfredsstiller både selskapskrav og krav gitt av myndighetene.

Hasvik
Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss