Follogruppen tester DMR-repeater

Oppdatering: Testingen av DMR er avsluttet.

Follogruppen tester for tiden det digitale modet DMR (Digital Mobile Radio) på sin 70cm-repeater LA2YRR på Stangåsen i Oppegård. DMR er et mode som i likehet med D-STAR kan overføre både tale og data digitalt, samtidig er det ikke direkte kompatibelt og krever egnet utstyr fra f.eks. Yaesu. LA2YRR skal være første norske repeater med DMR, men modet har sterkt økende popularitet i utlandet. Repeateren er satt opp i en kombinert FM/DMR-modus. Mer informasjon om frekvenser og oppsett, om DMR generelt, hvordan lytte vha. PC med mer er tilgjengelig hos Follogruppen på weben.

LA3EQ har dekodet digimode fra fyret OZ7IGY over Aurora

Sakset fra "VUSH mailing list":

Jan, LA3EQ, is the first to decode PI4 from OZ7IGY via aurora !
Jan made the decoding this afternoon on both 50 MHz and 144 MHz using PI-RX version 0.9.0.10. This is fantastic news !

The decoder in PI-RX v. 0.9.0.10 features a better decoder than previous versions because a serious bug was corrected. Even so the decoder in the next release of PI-RX will be even more robust.

E.g. a 1 h long recording made by John, G4SWX, that showed a high rate of no decodes is decoded perfectly with the next release of the decoder. Furthermore, the sensitivity will also be improved by 3-4 dB later on.  

 73Bo, OZ2M

NRAU NAC VHF/UHF Regler 6m, 4m, 2m, 70cm, 23 cm og 2,3 GHz/Opp

NRAU NAC - Aktivitets Contest 2012 (NAC).

Regler for måneds-testene på
VHF/UHF/SHF/mikrobølge.

1. Deltakere
Testen er åpen for alle radioamatører som opererer fra norsk territorium.

Multi- operatør/gruppestasjoner kan delta, men bruk av flere sendere eller mottakere samtidig tillates ikke. Det tillates ikke at flere radioamatører bruker samme utstyr, unntatt for for seksjonen 2,3GHz & opp. Bruk av spesielle kallesignaler regnes som ny deltaker i års-sammendraget. Testene kan kjøres fra hvor som helst innen norsk territorium, men bare ett QTH tillates benyttet for hver enkelt test. Alt utstyr til stasjonen (sendere, mottakere og antenner) må være plassert innenfor en enkelt sirkel med diameter på maksimalt 500 meter.

Les mer …

Båndplaner for VUSHF

headingVHSHF

Endringer i VUSHF båndplaner (SunCity, 2011 – IARU konferansen).
Ved konferansen i SunCity (IARU Region 1) ble det vedtatt en del endringer i båndplaner. For de nedre frekvenser er det utarbeidet egne Nordiske/Norske båndplaner. For frekvenser fra og med 2,3 GHz henvises til IARUs VHF håndbok. De viktigste endringene er en flytting av fyrsegmentet på 50 MHz og en flytting av området for MGM aktiviteter (Meteorscatter og EME via digitale modes). Det er også gjort presiseringer i området 50.100 til 50.200 hvor dette primært skal benyttes for interkontinental og internasjonal trafikk.

Les mer …

  • 1
  • 2
Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss