Sporadisk-E på 144 MHz

Es cloud

Sporadisk-E på 144 MHz

Hvert år blir det gjennomført tusenvis av kontakter på 144 MHz via Sporadisk-E (Es), over distanser mellom 900 og 2200 km. Signaler reflektert fra E-laget er som oftest meget kraftige og kan vare fra noen minutter opptil flere timer. Det kreves ikke spesielt utstyr, men flaks må man ha. Med 10 W og en liten antenne på taket kan du klare det. Sesongen varer fra slutten av mai til medio august. Vil du prøve deg så er det bare å følge med.

Nedenfor er et kart som viser kontakter gjennomført den 20.6.2010. Det er to refleksjonsområder som utmerker seg, et over Polen og et annet over Frankrike.

En utfordring med Sporadisk-E er at tidspunktet er ikke veldig forutsigbart, men vi vet at nesten alle åpninger i Norge skjer i tidsrommet fra kl. 06 til 20 UT. Vi vet også at solen er med på å bygge opp ionisasjonslaget i omlag 100 km høyde over bakken. Maksimal brukbar frekvens (MUF) øker gradvis fra noen MHz oppover. En god indikasjon får vi ved å lytte på 10 m og 6 m båndet. Når signalene fra nærliggende stasjoner, dvs. kun 400-700 km unna, blir veldig kraftige på 6 m, er det sjanse for at MUFen når 2 m. Er det kanskje fremmede språk også i FM kringkastingsbåndet rundt 100 MHz? Da er det bare å parkere mottakeren på 144,300 MHz og vente eller kalle litt. Retningen av en eventuell åpning på 2 m er som regel den samme som på 6 m eller FM radio. De fleste kontakter blir kjørt på SSB, men når det går østover kan det være lurt å lytte også i CW delen av båndet. Den som har tilgang til Internett kan følge med på DX-Cluster, men stol ikke for mye på det! Mange ganger er åpningene så kortvarige at de er over når meldinger kommer inn. Statistisk sett har man størst sjanse å få med seg en åpning jo lengre sør man bor i landet. Likevel er det muligheter for Sporadisk-E også i Nord-Norge.

Er du heldig og på rett frekvens til rett tid er det viktig å beholde is i magen. Under en åpning må du lytte og kalle også ved siden av anropsfrekvensene. Dessuten bør en begrense seg til det viktigste under kontakten, slik at det kan avvikles et maksimum av kontakter. Det holder med å utveksle rapport og lokator. La andre også få anledning til å kjøre litt DX ...

Et tips: Der er meget sannsynlig at det er Sporadisk-E åpning på en eller flere dager i begynnelsen av juni. Det henger trolig sammen med at ionosfæren allerede er pre-aktivert gjennom meteorsvermer. Mange VHF amatører i Europa tar ferie denne uken og venter spent på spektakkelet.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss