Winlink - e-post over radio

WL2KLogoSM400x167

Winlink er "infrastruktur når infrastruktur mangler" – dvs. en forberedt sambandstjeneste klar til bruk når normale teletjenester ikke er tilgjengelige – etter sammenbrudd, ved ekstremvær, under katastrofer, i områder uten telenett (eksempelvis til sjøs …).

Winlink-systemet – kjent under flere navn: Winlink, WL2K, Winlink2000 – er et kommunikasjonssystem for e-post over radio. Ved hjelp av en Winlink-stasjon og en Winlink-operatør, er det mulig å utveksle e-post fra område uten telenett til en hvilken som helst epostadresse.

winlink cms rms klient
Winlink-systemet når internett er tilgjengelig.

Den "normale" operasjonsmåten er kommunikasjon mellom et område uten telenett til epostadresse i et område der telenettet fungerer som normalt. Winlink kan imidlertid også opereres uavhengig av telenett – dvs. i eller mellom områder helt uten normale teletjenester.

winlink rms klient
Winlink-systemet når internett ikke er tilgjengelig.

Winlink er radioamatørenes krisesamband. Systemet forutsetter personell med :

  • radioteknisk og kommunikasjonsfaglig kompetanse
  • tilgang på radioamatørutstyr og -infrastruktur
  • bruksrett til radioamatørfrekvenser

… oppnådd gjennom offentlig lisensiering som radioamatør. Kort sagt: Dette krisesambandet kan kun leveres av radioamatører.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss